นายก อบจ.ภูเก็ต ติดตามดูแลงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ป่าตอง
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ติดตามดูแลงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ป่าตอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง ลงพื้นที่ติดตามดูแลงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ คลองสะพานปากบาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการก่อสร้างประตูน้ำบริเวณคลองสะพานปากปาง ทางเทศบาลเมืองป่าตองจึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มการระบายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.