นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด หัวเช้าสหคลินิก
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด หัวเช้าสหคลินิก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด “หัวเช้าสหคลินิก” โดย ธนบุรี เสริมรัฐ คลินิกเวชกรรมและกายภาพบำบัด ณ ถนนดิลกอุทิศ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

“หัวเช้าสหคลินิก” หรือ “คลินิกหัวเช้า” มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเวชกรรม และกายภาพบำบัดที่ครบวงจร รวมถึงบริการตรวจโรคทั่วไป, ตรวจโรคเฉพาะทาง, อุบัติเหตุฉุกเฉิน, เอกซเรย์, กายภาพบำบัด และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันคลินิกหัวเช้าได้รับการรับรองด้านสิทธิประกันสุขภาพและประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รวมถึงส่งเสริมให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.