นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม จ.ภูเก็ต

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 20.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการด้านศาสนาอิสลาม คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และภาคีเครือข่าย จัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 15-16 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้รับความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หลักคำสอน และการดำเนินงานทางศาสนาอิสลาม

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามจังหวัดภูเก็ต การแสดงของเด็กและเยาวชน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์และหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม เช่น การแสดงขับร้องอนาชีด การแสดงละครเวที การจัดกิจกรรมและบริการแก่ประชาชน การจำหน่ายเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ สินค้าและอาหารฮาลาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.