อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ผู้สูงวัยอายุยืน สุขภาพแข็งแรง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ผู้สูงวัยอายุยืน สุขภาพแข็งแรง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ผู้สูงวัยอายุยืน สุขภาพแข็งแรงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566” โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ ประธานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมร่วมฟังเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.