อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีส่งมอบเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร โดยใช้จุลินทรีย์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีส่งมอบเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร โดยใช้จุลินทรีย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา โรงพยาบาลชุมชน นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกำจัดขยะ โดยวิธีการคัดแยกแล้วนำเข้า เครื่องบด เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร ติดตั้งไว้ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ของสถานศึกษาได้ตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่นำเข้าสู่กระบวนการในการกำจัดขยะ และให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.