นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 1 ตามโครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ อาคารม่วงเทพรัตน์ ชั้น 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยนำแนวทางการปฏิบัติตนตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งนอกจากมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายแล้ว ยังฝึกฝนเรื่องสมาธิเพื่อพัฒนาจิตและมีกิจกรรมกายบริหาร โดยการรำมวยเต้าซิ่น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.