ประชุม แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่าง ภูเก็ต กับ รื่อจ้าว มณฑลซานตง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่าง ภูเก็ต กับ รื่อจ้าว มณฑลซานตง

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ แนวทางการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ประเทศไทย กับเมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นายเศกสรรค์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวชิดชนก ประชุมพรรณ์ อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนชาวไทยประจำสถาบันขงจื้อภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ Wu Naijun Director of Rizhao Foreign Affairs Office and President of Rizhao Association for friendship with foreign countries, Yang Wenbo Associate Professor of Tianjin Normal University และคณะ จากเมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.