ประชุมกับคณะทูตจีน ประจำประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ต-จีน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมกับคณะทูตจีน ประจำประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ต-จีน

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคส่วนราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.