อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2566 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นายสถิต เรือนแพ ประธานเรือหางยาวท่องเที่ยวตำบลกะรน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งจากเทศบาลตำบลกะรน ชมรมนักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 245 คน

ทั้งนี้ ในปี 2554-2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณอ่าวกะตะ-กะรน จำนวน 1,880 แท่ง และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมในพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ของปีงบประมาณ 2566 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องมีการดูแล รักษา กำจัดเศษอวน และขยะประเภทอื่นๆ ที่เกาะติดแท่งปะการังเทียม จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.