อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับข้าราชการ และพนักงานบรรจุใหม่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับข้าราชการ และพนักงานบรรจุใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.50 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อมมอบนโยบายในการทำงานแก่ข้าราชการบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดกองสาธารณสุข จำนวน 6 ราย ข้าราชการครู โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จำนวน 1 ราย ข้าราชการโอนย้าย สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 1 ราย และพนักงานจ้าง จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 11 ราย โดยมี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ. และนางสาวเรณู หมื่นห่อ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.