อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ตรัง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำสิ่งของบรรทุกขึ้นรถ เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และน้ำดื่ม โดยเดินทางไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดภาคใต้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตได้ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เงินสดและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076218444 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.