พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค 13 ตัว ครั้งที่ 12
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค 13 ตัว ครั้งที่ 12

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค 13 ตัว ครั้งที่ 12” ซึ่งจัดโดยชมรมเสริมสร้างคนดีจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบแด่ “ธนาคารโค จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการเกษตร” ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี 2562 และต้องเว้นว่างเพราะมีการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นครั้งที่ 12 แล้ว ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ในเรื่องการสั่งสมบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์พระสูตรบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนแสดงความกตัญญู ด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และบรรพชนผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งถือเป็นการรวมใจ รวมบุญ และส่งต่อพลังใจให้กับตัวเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.