นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงาน “ราชภัฏเกษตรแฟร์ 2566”
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงาน “ราชภัฏเกษตรแฟร์ 2566”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมงาน “ราชภัฏเกษตรแฟร์ 2566” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ราชภัฏเกษตรแฟร์ 2566” ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2566 ผนวกให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “PKRU Anniversary 50+ : มโหฬาร เฟสติวัล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะสภาเกษตรกร จ.ภูเก็ต ที่ร่วมเป็นผู้จัดงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกบูธร้านค้า สินค้าเกษตร การแข่งขันและประกวดด้านการเกษตร การอบรมสัมมนาดนตรี มินิมอเตอร์โชว์ และกิจกรรม “นาวาพาโชค” เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและบริโภคสินค้าด้านเกษตร กระตุ้นพลังซื้อเพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.