อบจ.ภูเก็ต ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 โดยมี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบริเวณน้ำตกบางหวาน ในเขตพื้นที่ ต.กมลา และโครงการปรับปรุงเขื่อนคลองบางใหญ่ (จากบริเวณสะพานกองการแพทย์ถึงสะพานออมสิน) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.