นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในงานประจำปีปิดทองพระนารายณ์ ณ วัดกะรน
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในงานประจำปีปิดทองพระนารายณ์ ณ วัดกะรน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานประจำปีปิดทองพระนารายณ์ ณ วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นางสาวอรุณศรี กลั่นมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นประธานจัดงาน ซึ่งมี นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 13 เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงาน

วัดสุวรรณคีรีเขต เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวกะรนอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยเรื่องเล่าแห่งศรัทธามากมาย อาทิ ตำนานลูกนิมิตที่แสนอัศจรรย์ รวมทั้งองค์เทวรูปพระนารายณ์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง และในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี วัดกะรนจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ คือ งานปิดทองพระนารายณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.