อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โครงการ ภูเก็ตโปร่งใส 2566
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร โครงการ ภูเก็ตโปร่งใส 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึก ภูเก็ตโปร่งใส” และมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ

รุ่นที่ 1 รุ่นประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 อายุระหว่าง 7-9 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านฉลอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รางวัลชมเชย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง

รุ่นที่ 2 รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 อายุระหว่าง 10-12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รางวัลชมเชย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ และโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”

รุ่นที่ 3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนตัน ม.1-ม.3 อายุระหว่าง 13-15 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตลาดเหนือฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านสะปำฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดขจรรังสรรค์ และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ

รุ่นที่ 4 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15-18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเมืองถลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ และโรงเรียนวิชิตสงคราม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.