อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือการบูรณาการจัดการขยะเศษอาหาร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือการบูรณาการจัดการขยะเศษอาหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางสาวนงเยาว์ ยุทธชนะ นักวิชาการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันในการจัดการขยะเศษอาหาร เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ณ โรงแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ ของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.