อบจ.ภูเก็ต ประชุม แนวทางพัฒนาสถานีพลังงานทดแทน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม แนวทางพัฒนาสถานีพลังงานทดแทน

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม มุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับการประสานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการเดินทางมาสำรวจพื้นที่สถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการแนวทางการพัฒนาสถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาสถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการด้านพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ และได้พื้นที่สีเขียวให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.