อบจ.ภูเก็ต พบประชาชนในงาน ฮิจเราะห์สู่ครอบครัวมุสลิม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พบประชาชนในงาน ฮิจเราะห์สู่ครอบครัวมุสลิม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 20.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวพบปะประชาชนในงาน “ฮิจเราะห์สู่ครอบครัวมุสลิม” ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายปัณยา สำเภารัตน์ ประธานมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต กล่าวเปิดงาน นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. คณะกรรมการมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะอีหม่าม คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

งาน “ฮิจเราะห์สู่ครอบครัวมุสลิม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นถึงความสำคัญของการเริ่มต้นศักราชใหมในอิสลาม เพื่อระลึกถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามและประชาชาติมุสลิม ในการฮิจเราะห์ของท่านศาสนทูตจากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองมาดีนะห์ เพื่อกระตุ้นถึงบทเรียนอันล้ำค่าจากบททดสอบต่างๆ และฮิจเราะห์สู่แนวทางที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ในครอบครัว ในโรงเรียน องค์กร และสังคม

โดยลักษณะการจัดงาน มีการร่วมกันละหมาดฮายัต อ่านยาชีน ขอดูอาให้กับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่ได้เสียสละก่อตั้งโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ให้ชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตได้รับช่วงต่อ รวมถึงมีกิจกรรมนักเรียน ร้านจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า และอาหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.