ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ท่าเทียบเรือแหลมหิน
ข่าว ภูเก็ต

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ท่าเทียบเรือแหลมหิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.40 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 6 นายทนง อุตสาหะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง อบจ. ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือแหลมหิน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอนุเทพ ตุ้งกู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว นายวีรยุทธ คุ้มบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อบจ.ภูเก็ต ได้รับการประสานงานจาก อบต.เกาะแก้ว ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณทางขึ้น-ลงท่าเทียบเรือแหลมหิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้การรับส่งผู้โดยสารไปยังเกาะต่างๆ ได้รับผลกระทบในการสัญจรไปมาและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต และ อบต.เกาะแก้ว ได้ร่วมมือบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.