ประชุม ปรับเปลี่ยนแบบอาคารสำนักงาน ในเขตเมืองเก่า
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ปรับเปลี่ยนแบบอาคารสำนักงาน ในเขตเมืองเก่า

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนแบบอาคารสำนักงาน ในเขตเมืองเก่า โดยมี คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือการปรับเปลี่ยนแบบอาคารสำนักงาน ในเขตเมืองเก่า เสนออนุมัติแบบการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับกับภูมิทัศน์โดยรอบ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตจากอดีตถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.