อบจ.ภูเก็ต ปรับพื้นที่ลดขนาดวงเวียน หลังสนามกีฬาสุระกุล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปรับพื้นที่ลดขนาดวงเวียน หลังสนามกีฬาสุระกุล

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขต 12 ร่วมกับ นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายทนง อุตสาหะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง อบจ. ร่วมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปรับพื้นที่ลดขนาดวงเวียน บริเวณด้านหลังสนามกีฬาสุระกุล ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถให้แก่ผู้มาออกกำลังกายที่สนามสุระกุลด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.