ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 มุขหลัง ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อเสนอจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนรอบครึ่งปี 2565 รวมถึงการพิจารณา ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.