อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารที่ดีในที่สาธารณะ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต นายนเรศ ศรีนาค ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ รวมถึงพนักงานด้านการบริการในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการบริการ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ดีในการสื่อสารสำหรับพนักงานด้านการบริการในการให้การบริการนักท่องเที่ยว และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.