อบจ.ภูเก็ต สัมมนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สัมมนา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อรองรับการเปิดประเทศ โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ผ่อนคลายในมาตรการป้องกันโควิด 19 และยกเลิกการขอ Thailand Pass เข้าประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำ ฉะนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวทางน้ำมีความปลอดภัย ยกระดับความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล ถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่ผ่านมาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อกำกับควบคุมและติดตาม มาประยุกต์ใช้กับนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัย พร้อมทั้งจะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการทางน้ำให้มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.