กิจกรรม วันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรม วันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังใหม่) โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “วันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกภาคส่วน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน ซึ่งในอนาคตต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น สามารถป้องกันและจับฝุ่นละอองได้ทุกชนิด นอกจากนี้ต้นไม้จะมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

โดยกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดเตรียมหลุมปลูกและตันยางนา จำนวน 90 ต้น มะฮอกกานี จำนวน 50 ต้น และต้นตะเคียน จำนวน 60 ต้น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.