อบจ.ภูเก็ต สำรวจ สะพานชุมชนบ้านบางโรง มุสลิมสัมพันธ์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สำรวจ สะพานชุมชนบ้านบางโรง มุสลิมสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานชุมชนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป

พร้อมกันนี้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พบปะมุสลิมสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านกิจการมุสลิม พร้อมผลักดันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.