อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต ณ ชุมชนธารทอง 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 กล่าวรายงานในฐานะประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต และนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลวิชิต และเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 50 คน

กิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายาก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชสมุนไพร สามารถใช้ประโยชน์สมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรของชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ด้านการรักษาโรค เพื่อการศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุกรรมพืชสมุนไพรหายาก เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วน บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีการปลูกพืชสมุนไพรหายาก จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร รางจืด หญ้าหนวดแมว ย่านาง บอระเพ็ดเพชรสังฆาต ทองพันชั่ง และเสลดพังพอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.