อบจ.ภูเก็ต เตรียมขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.ไม้ขาว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมขุดลอกคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.ไม้ขาว

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 6 ร่วมกับ นายวินัย จักรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้รับการประสานจาก อบต.ไม้ขาว ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีวัชพืชปกคลุมลำคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว ดังนั้น ทางผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเปิดทางระบายน้ำให้ได้ความกว้างประมาณ 6 เมตร เพื่อให้น้ำในลำคลองไหลลงสู่ทะเล ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต จะประสานกับ อบต.ไม้ขาว เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืช และขุดลอกคลองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.