อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 รายงานผลและแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Booster เข็ม 3 ในกลุ่ม 608 และกลุ่มเด็กนักเรียน รวมถึงการปรับมาตรการของ ศบค.เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 การปรับมาตรการเดินทางเข้าไทยทางอากาศ การผ่อนปรนเปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ เฉพาะพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว ขายเครื่องดื่มแอลกอยอล์ ไม่เกิน 24.00 น. การขับเคลื่อนมาตรการบริหารสถานการณ์โควิด-19 สู่โรคประจำถิ่นจังหวัดภูเก็ต การปิดศูนย์ฉีดวัคชีนโรงยิมเนเชียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน การปิดให้บริการคลินิกอุ่นใจ รายงานผลการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 แบบ Onsite และผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าราชอาณาจักรทางน้ำ การยกเลิกมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการแก้ไขคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.