รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น ถือเป็นโอกาสดีในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมา ให้ยังคงสืบสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.