อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทําน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทําน้ำอภิเษก ณ วิหารวัดพระทอง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีทําน้ำอภิเษก โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ เวลา 16.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ด้านนอกวิหาร โดยพราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มประกอบพิธีทําน้ำอภิเษกบริเวณด้านในวิหาร

เวลา 17.00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทําน้ำอภิเษก และเริ่มจุดเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษก ในฤกษ์เวลา 17.10 – 22.00 น. โดยมีพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทำการจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนในพิธีพระสวดภาณวาร โดยมีพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตจนจบพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.