ต้อนรับคณะ ศึกษาการจัดตั้ง อปท. รูปแบบพิเศษ
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับคณะ ศึกษาการจัดตั้ง อปท. รูปแบบพิเศษ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และนายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่หก และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและจัดการตนเอง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.