ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน จ.ภูเก็ต

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2564 และช่วงการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 28 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 27 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ“ เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม โดยมีโครงการเตือนเพราะห่วงหมวก 100% จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแนวทางในการรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อลดอัตราการเกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.