อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งนโยบายการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินงานบริการ Home Isolation โดยเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการดูแลตัวเองในการกักตัวภายในบ้าน สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว การขับเคลื่อนนโยบาย 3 อ. ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ Phuket Health Sandbox ตลอดจนการบริหารจัดการวัคซีน Moderna ของ อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.