อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกล ปรับพื้นที่ หาดป่าหล่าย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกล ปรับพื้นที่ หาดป่าหล่าย

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายมนู เขียวคราม เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 14 นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักช่าง อบจ. ร่วมติดตามการดำเนินการนำเครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ ณ บริเวณหาดป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองได้ประสานผ่านสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ตเขตพื้นที่ดังกล่าว พร้อมส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ให้ดำเนินการปรับพื้นที่ดังกล่าว ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการมหกรรมซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมี นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมลงพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.