อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณารายชื่อประชาชนที่มาลงทะเบียนพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 1 ราย และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัครเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแคร์ โดยขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูป เตียงผู้ป่วย ที่ดูดเสมหะ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เป็นผู้ดูแลโครงการ

สำหรับในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับหนังสือร้องขอจากเทศบาลตำบลรัษฎา และเทศบาลตำบลฉลอง ขอให้พิจารณาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว เส้นเลือดในสมองตีบบวม ผู้ป่วยสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยได้รับการพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และมีความประสงค์ให้ อบจ.ภูเก็ต ให้การช่วยเหลือ รวมจำนวน 4 ราย

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.