อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกคลอง ตำบลสาคู
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกคลอง ตำบลสาคู

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลสาคู บริเวณบ้านบางม่าเหลา หมู่ที่ 5 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่ขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยให้น้ำในลำคลองได้ระบายลงสู่ทะเล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.