นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ตสู่ Smart City ร่วมกับ นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต และนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Phuket Sandbox) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต หาดพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.