นายก อบจ.ภูเก็ต พบ ร้านค้า หรอยหนัด หยัดได้ ครั้งที่ 1 ณ หาดป่าตอง
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต พบ ร้านค้า หรอยหนัด หยัดได้ ครั้งที่ 1 ณ หาดป่าตอง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพบปะและร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อเตรียมความพร้อมออกร้านจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวนกว่า 70 ร้าน ซึ่งจะเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีกติกาในการออกร้าน คือ

1.เป็นร้านอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ (Clean Food Good Taste)

2.ขอความร่วมมือภาชนะ (ถ้วย จาน) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย เพื่อลดภาวะโลกร้อน

3.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในงานโดยเด็ดขาด

4.ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย

5.ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมือง และใส่ชุดผ้ากันเปื้อน

6.ให้ติดป้ายบอกราคาอาหารทุกชนิด

7.ในแต่ละวันเมื่อจำหน่ายสินค้าเสร็จแล้วให้จัดเก็บขยะให้เรียบร้อยและนำไปวางไว้ ณ จุดทิ้งขยะ

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้เกิดการเร่งจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อันจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว

โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้งละ 3 วัน

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 ณ สนามชัย เชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” ขอเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานกันเยอะๆ เพื่อจะได้กระตุ้นให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.