อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 1 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8, นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โยธาเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ให้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้ประสานงาน เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม ในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาวจะหารือหน่วยงานระดับจังหวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.