อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ต.ป่าคลอก โดยมีนายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวนป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2563 เนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางกลุ่มเกษตรฯ จึงได้ดำเนินการเลื่อนกำหนดการประชุมมาในวันนี้ (23 พ.ย.64) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งประธานกลุ่มได้แจ้งวาระสำคัญๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกได้รับทราบและมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกกลุ่มเกษตรฯ จำนวน 4 ทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.