อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ ชาวภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ ชาวภูเก็ต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 1 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต โรงแรมเมอร์ลิน ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามเงื่อนไข ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยในวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 260 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีข้อกำหนดจากสภากาชาดไทย คือ

1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน
5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ. ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.