อบจ.ภูเก็ต รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกงสุลจีนประจำ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกงสุลจีนประจำ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มาดาม หม่า ชุ้ย หง รองกงสุลใหญ่ สำนักงานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ต ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยนักท่องเที่ยว อบจ.ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ป่วยและประสบเหตุ โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

Post Comment