รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ Plus 1
ข่าว ภูเก็ต

รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ Plus 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจากข้าราชการ พนักงานบริษัท และประชาชนที่เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.