ทภก. เปิด โครงการ HKT SAVE THE WORLD SAY NO TO PLASTIC BAG 2020
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิด โครงการ HKT SAVE THE WORLD SAY NO TO PLASTIC BAG 2020

วันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ “HKT SAVE THE WORLD SAY NO TO PLASTIC BAG 2020” โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดทำโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานสายการบิน และผู้ประกอบการ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดโครงการขึ้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัติ ให้แก่ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู เพื่อแสดงว่า “เป็นผู้บริหารต้นแบบในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ณ ห้องประชุม ทภก.1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.