มอบทุนการศึกษาสตรีนานาชาติ 2564
ข่าว ภูเก็ต

มอบทุนการศึกษาสตรีนานาชาติ 2564

9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุม CONFERENCE ROOM คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการ (ผู้ประสานงานมูลนิธิสตรีนานาชาติ) พร้อมด้วยนักศึกษา ให้การต้อนรับ Mrs. Missy Devlin (President of Phuket International Women’s Club) คุณวิภา ตันมานะตระกูล ประธานฝ่ายทุนการศึกษา คุณทัศนีย์ ยังสีนาท เลขานุการมูลนิธิสตรีนานาชาติ คุณนิตยา ดาร็อค คุณอรวรรณ พิมเบลย์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ (ทุนต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขอข้อมูลในด้านผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนในขณะนี้ จำนวน 16 ทุน ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ กล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาว่า “ขอบคุณความกรุณาของคณะกรรมการมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะในช่วงวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การลดและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหางานพาร์ทไทม์ และสนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ แม้ว่าหนทางในขณะนี้จะยากลำบากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาถึงฝั่งฝันในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไม่สำเร็จ หากขาดผู้อุปถัมภ์ที่เห็นถึงคุณค่าทางการศึกษาอย่างมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ซึ่งมอบมากกว่าทุนทรัพย์ แต่มอบโอกาส ชี้แนะช่องทาง และดูแลนักศึกษาทุนเป็นอย่างดีดังเช่นครอบครัว ซึ่งผลลัพธ์จากนักศึกษาทุนมูลนิธีสตรีนานาชาติที่จบการศึกษา ล้วนสำเร็จเป็นบุคลากรคุณภาพในท้องถิ่นที่มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาทุนรุ่นน้องเดินรอยตาม วัฒนธรรมการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ‘จิตอาสา’ ที่มหาวิทยาลัยตั้งใจหล่อหลอมนักศึกษา จึงขอฝากถึงนักศึกษาให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.