อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “แรลลี่คาราวานน้อง – พี่ไข่มุกข์อันดามัน 2567”
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “แรลลี่คาราวานน้อง – พี่ไข่มุกข์อันดามัน 2567”

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นายวิโรจน์ คงสำราญ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยในงานแถลงข่าวงานราชภัฏแฟร์ ณ ลานกิจกรรม (ฝั่งขุมน้ำ) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่คาราวานน้อง-พี่ไข่มุกข์อันดามัน 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการกับท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในพื้นที่บริการฝั่งอันดามันของมหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (นาบินหลา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมแรลลี่คาราวาน สู่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดอันดามันอันเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ฯ ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

“สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมแรลลี่คาราวานฯ คือมีการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน อีกทั้งมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขันแรลลี่ให้กับ โรงพยาบาลช้างกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นอกจากนั้นสมาคมศิษย์เก่าฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนในการจัดตั้งมูลนิธิไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.