รับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

รับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ร.ต.ธานี ช่วงชู รภก.(สธ.)เป็นผู้แทน ทภก.เฝ้ารับเสด็จฯ

รับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.