อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ณ หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จูงมือชุมชนบ้านกะตะ กะรน ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาในการจัดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival ยกระดับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนกะตะ กะรน ดันให้เกิดงานต้นแบบของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบใหม่ ไม่สร้างขยะ นำของเหลือใช้ มาสร้างงานต่อ โดยงานนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ลงมือทำธงผ้ามัดย้อมร่วมกับลูกหลานชาวบ้านกะตะ ซึ่งนำผ้าปูที่นอนไม่ใช้แล้วของโรงแรมต่างๆ มาผลิตด้วยตนเอง เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดสภาวะโลกร้อน เน้นจัดงานแบบไม่ใช้งบประมาณในการผลิตของใหม่ นำเงินมาเป็นรางวัลเพื่อผลักดันส่งเสริมเยาวชน ในการร่วมค้นหานักเซิร์ฟตัวน้อยจากเยาวชนลูกหลานคนในท้องถิ่น Surftival Grom Evaluation

นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังดึงศักยภาพคนท้องถิ่น เพื่อผสมผสานกิจกรรมทางทะเล และวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน ชวนชุมชุนมาออกบูทร้านค้า ผลิตภัณฑ์ฝีมือชุมชนกะตะ ( Art & Craft ) อาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม ดนตรี ดีเจจากคนท้องถิ่น และจัดนิทรรศการความเชื่อมโยงของเซิร์ฟกับชุมชน

โดย อบจ.ภูเก็ต จัดงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ Community ทำให้ได้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้, Creative Economic การสร้างเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ นับเป็นก้าวแรก ในการจัดงานแนวใหม่ของจังหวัดภูเก็ต, Sustainability เมื่อมีการจัดงานแล้วไม่ทิ้งขยะ ให้เป็นภาระของผู้อื่น และนำของเหลือใช้มาตกแต่ง ลดการผลิตของใหม่ เพื่อลดโลกร้อน, Collaboration การร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีแนวคิดเดียวกัน ที่มุ่งหวังให้พลังจากกิจกรรมกีฬาเซิร์ฟ และพลังจากนักเซิร์ฟ เพื่อนรักของนักเซิร์ฟขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมภูเก็ตด้วยกันอย่างสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.